Medlemsinloggning

OBS! Registrering endast för medlemmar i BTS.

   

Nästa händelse  

   
Dela
FaceBook  Twitter  

Rune Söderqvist, född 1918 i Uppsala, utnämndes som hedersmedlem i Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet, BTS, i december 2008.

Rune Söderqvist med Volvo P1800, 1970

Detta skedde vid en bjudning inför julen och där vi fick tillfälle att uppvakta honom på hans 90-årsdag tidigare under året. BTS ordf. Per-Olof Johansson överräckte tillsammans med blommor även ett bevis på hans ställning i föreningen. Vi tycker att han är en värdig hedersmedlem som vid 90 års ålder deltar med sin sportbil på träffar och utfärder.

Köpings Racerbåts KlubbRune Söderqvist har medverkat till att de utställda föremålen i montern med tävlingsbåtar, som finns på museet, har hamnat på museet och han har även skänkt bilden som finns på väggen bakom montern. Den visar publiken, ca 8000 personer samt några hedersgäster på Malmön i samband med EM-tävlingarna 1953. Rune Söderqvist var en drivande kraft inom Köpings Racerbåt Klubb som bl.a. arrangerade båttävlingarna på Malmön. Där kördes både SM, NM och EM-tävlingar!

Rune Söderqvist överlämnade 1996-10-21 till Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet i Köping att förvara och uppvisa en ångmaskinsmodell, tillverkad år 1886 av Karl Sigfrid Jansson, filare vid Köpings Mekaniska Verkstad, KMV, till sin död 1887. Maskinen är märkt K.S.J. 1886 på ångpannans högra sida. Ångmaskinsmodellen är en kopia av en av de stora ångmaskinerna som användes i Köpings Mekaniska Verkstad, KMV, under senare delen av 1800-talet för drift av svarvar och andra maskiner. Ångmaskinerna användes också för drift av brandsprutor och kom bl.a. till användning vid Köpingsbranden 1889.

Ångmaskinsmodell 1886Modellen har omhändertagits av tillverkarens yngre bror Gustaf Jansson, kamrer vid KMV 1909-1938, död 1966. Maskinen kom senare att förvaltas av fabrikören Albert Emanuel Jansson, född 1891 i Uppsala. Han startade ett företag i Köping, som senare blev A.Janssons Rörledningsaffär, och ursprunget till B.A. Janssons Rör AB år 1958. Rune Söderqvist, chef för Byggnadsfirman Anders Diös' avdelningskontor i Köping, kom under åren att anlita denna rörfirma för många uppdrag. Albert Janssons kunskaper om tidigare byggenskap och historia var till hjälp för Rune Söderqvist och firman i deras kommande arbete på orten.

Vid tiden 1958 fick Rune Söderqvist förtroendet att överta ångmaskinsmodellen, som han i sin tur överlämnade 1996 till Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet.

   

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet - Box 2053, 731 02 Köping  - Tfn/fax 0221 - 206 00

© 2008-2015 Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet. Alla rättigheter reserverade.