Medlemsinloggning

OBS! Registrering endast för medlemmar i BTS.

   

Nästa händelse  

   
Dela
FaceBook  Twitter  

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet, BTS, hade sitt tjugoförsta årsmöte den 4 mars 2009 i föreningens klubblokal. Ordförande Per-Olof Johansson hälsade de nära 80 deltagarna välkomna. I lokalen fanns både långväga och nyblivna medlemmar. Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 358 st. Det är glädjande att så många sluter upp vid årsmötet.

Som ordförande och sekreterare för mötet valdes Sören Pettersson och Erik Björklind.

Sedvanliga mötesförhandlingar vidtog och vice ordförande Christer Olofsson läste upp verksamhetsberättelsen och man kunde konstatera att det hållits 8 månadsmöten med intressant, välbesökt och uppskattat innehåll.

BTS´s kassör Bengt Magnusson redogjorde för ekonomi och kassaläge. Revisorerna hade godkänt berättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Bengt presenterade budgeten för 2009 som godkändes av mötet.

Det blev ingen ändring av styrelsens utseende med undantag av att suppleanterna skall kallas ledamöter. Detta innebär dock en stadgeändring. För att gälla skall detta godkännas av nästa månadsmöte. Styrelsen hade lämnat en motion med förslag att få höja medlemsavgiften med 50 kr till 250:-, vilket godkändes av mötet. I en styrelsemotion föreslogs att medlemsavgiften skall vara betald 31 mars aktuellt år. Detta innebär också en stadgeändring som skall godkännas vid nästa månadsmöte.

Ordförande i Bertil Lindblads stiftelse, Ulf Edlund, tackade för ett gott samarbete under året och framförde stiftelsens önskan om en god och givande fortsättning.

Per-Olof Johansson tackade för fortsatt förtroende som ordförande och avslutade mötet med ett stort tack till dem som besökte årsmötet. Medan kaffe med dopp intogs visades några kortfilmer om olika beteenden i trafiken. Som vanligt blev det tillfälle att ta en sväng i museet där det alltid har kommit in något nytt gammalt att beskåda.

   

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet - Box 2053, 731 02 Köping  - Tfn/fax 0221 - 206 00

© 2008-2015 Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet. Alla rättigheter reserverade.