Medlemsinloggning

OBS! Registrering endast för medlemmar i BTS.

   

Nästa händelse  

   

Årsmöten

Dela
FaceBook  Twitter  
Dela
FaceBook  Twitter  

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapets Årsmöte 2015

Onsdagen den 11 mars genomförde Bil och - Teknikhistoriska Sällskapet sitt 28:e årsmöte.

 Den vackra klubblokalen var fylld till sista plats, när BTS ordförande PeO Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Till ordförande för årsmötet valdes Sören Huzelius och som sekreterare Sig-Britt Bodén. Till justeringsmän att justera protokollet utsågs Bo Larsson och Tommy Broström.  Verksamhetsberättelsen som upplästes av Sig-Britt Bodén, visade att föreningen haft ett år fyllt av aktiviteter. Ett antal utfärder där ett flertal veteranbilar deltagit och där några av resorna gått mot hemligt mål, har genomförts. Bilmuseet har även genomgått en del förändringar. Dessutom har två veteranmarknader arrangerats i KMV-hallen.

Föreningens ekonomi redovisades av kassören Bengt Eriksson. Likaså revisionsberättelsen, som visade god ordning i räkenskaperna. Styrelsen beviljades därför ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Under punkten val av funktionärer omvaldes PeO Johansson som ordförande för ytterligare ett år. Som vice ordf. kvarstår Kenth Hahre, som kassör Bengt Eriksson, och som sekreterare Sig-Britt Bodén. Övriga ledamöter är Roland Pettersson, Håkan Bergman samt Christer Söderqvist.

Mötet avslutades med att mötesordförande avtackades med en blomma från styrelsen.

Efter ett avbrott för kaffe hälsades kvällens gäst, journalisten Ulf Eneroth välkommen. Han hade inbjudits för att berätta om sin nyligen utgivna bok Haveriet, som handlar om den mycket tragiska flygolyckan i Vikbo utanför Kolsva på 1960 talet.

Under den dryga timmen som föreläsningen pågick var det en ganska tagen publik som lyssnade till den hemska berättelsen om själva händelsen samt till hur flygvapnet bland annat hanterade de efterlevande. Vid den efterföljande frågestunden utbyttes minnen mellan besökarna.

 Text: PeO Johansson

 

Dela
FaceBook  Twitter  

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet, BTS, hade sitt tjugoförsta årsmöte den 4 mars 2009 i föreningens klubblokal. Ordförande Per-Olof Johansson hälsade de nära 80 deltagarna välkomna. I lokalen fanns både långväga och nyblivna medlemmar. Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 358 st. Det är glädjande att så många sluter upp vid årsmötet.

   

Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet - Box 2053, 731 02 Köping  - Tfn/fax 0221 - 206 00

© 2008-2015 Bil- och Teknikhistoriska Sällskapet. Alla rättigheter reserverade.